Công ty TNHH Srisawad Việt Nam thông báo tuyển dụng một số vị trí sau làm việc tại Chi nhánh Hồ Chí Minh, Bình Dương & Cần Thơ:

Vị trí tuyển dụng Thời hạn nộp hồ sơ
Nhân viên tín dụng 30/7/2017
Giao dịch viên 30/7/2017
Nhân viên kế toán 30/7/2017

NỘP ĐƠN TUYỂN DỤNG

 Nam Nữ