Tự hào với một chiếc xe máy và có một chiếc xe với tiền mặt Sawad chỉ được trả 500k / tháng cho khách hàng có thời gian giao hàng thuận tiện lên đến 24 kỳ, đây không phải là khác. Ngôi nhà có xe hơi liền liền Sawad Power (cho mượn). Loại thông tin này có sẵn tại tất cả các chi nhánh gần bạn cho…

Các tin liên quan